Deleleasing

Deleleasing – hvis du vil undgå beskatning af fri bil, så kan deleleasing være lige noget for dig!

Siden 2001 har det været muligt at lave deleleasing, eller splitleasing, idet skatterådet på det tidspunkt godkendte ordningen.

Deleleasing er, kort fortalt, en ordning hvor der indgås to identiske leasingaftaler – én til firmaet og én til privatpersonen – på leasing af den samme bil.

Alle betaling der vedrører bilen – leasingydelser og driftsomkostninger – bliver herefter fordelt efter faktisk kørsel, således at hver part – privatpersonen og firmaet – betaler hver deres respektive andel af de faktiske omkostninger, fordelt efter faktisk kørsel.

Da hver part betaler for hver deres respektive brug af bilen, er der ingen beskatning af fri bil for privatpersonen – da det er leasingselskabet og ikke firmaet der stiller bilen til rådighed (mod betaling). Da privatpersonen betaler for sit eget forbrug af bilen, har firmaet en tilsvarende besparelse sammenholdt med at stille fri bil til rådighed.

Hvordan gør vi i praksis?

I forbindelse med etablering af deleleasingaftalen baseres denne på en forventet fordeling mellem privat- og erhvervskørsel, eksempelvis 80% erhvervskørsel og 20% privatkørsel og denne opdeling danner grundlag for fordelingen af førstegangsydelsen, som ligeledes skal betales særskilt af hver part.

Fordeling af driftsudgifter

Ved udarbejdelse af leasingaftalen udfærdiger vi samtidig et budget over de forventede driftsudgifter på bilen, såsom:

  • Brændstof
  • Forsikring
  • Grøn ejerafgift
  • Service og vedligeholdelse
  • Dæk
  • Vask og væsker

Driftsudgifterne opkræves hver måned efter samme fordeling som de ordinære leasingydelser og beløbet anvendes af Andersen Leasing A/S til betaling af de faktiske driftsudgifter. I praksis oprettes der en særskilt ”budgetkonto” hvor de samlede driftsudgifter betales fra. Det er Andersen Leasing A/S der skal betale alle omkostninger der vedrører bilen, således at der er fuldstændig vandtætte skotter mellem leasingparterne.

Fordeling af førstegangsydelsen

Førstegangsydelsen kan reelt set betragtes som en forudbetaling af leasingydelser, idet førstegangsbetalingen reducerer de løbende leasingydelser. Førstegangsydelsen skal således også løbende reguleres i forhold til faktisk kørselsfordeling.

Andersen leasing A/S sørger for at førstegangsydelsen løbende fordeles efter den indberettede faktiske kørsel.

Elektronisk kørebog

For at sikre at hver part får ført et detaljeret kørselsregnskab, monteres der en GPS med elektronisk kørebog i bilen. GPS-enheden, der installeres af Andersen Leasing A/S, opfylder SKAT´s retningslinjer for elektronisk kørebog og er samtidig godkendt af de vigtigste forsikringsselskaber som sporingsenhed.

Den elektroniske kørebog danner grundlaget for den fordeling af leasingydelser og driftsudgifter som Andersen Leasing A/S opkræver hos hver part, så man skal blot – enten via vores APP eller via netadgang- sørge for, at den elektroniske kørebog er opdateret, så fordeles alle omkostninger efter faktisk kørte km.

Hvornår er deleleasing en dog idé?

Det vil naturligvis altid bero på en konkret beregning ud fra de givne forudsætninger, men skal man opstille en ”tommelfingerregel”, er det vores erfaring, at den private kørselsandel helst ikke skal overstige 40 % og bilens værdi helst skal være over kr. 350.000 inkl. registreringsafgift. 

Deleleasing kan som udgangspunkt anvendes på alle biler – herunder biler på gule plader og biler uden afgift.

Andersen Leasing A/S udarbejder gerne en konkret beregning, som kan danne grundlag for en snak med dine økonomiske rådgivere – kontakt os eventuelt på 88 77 55 77 eller infor@andersenleasing.dk hvis du har spørgsmål til deleleasing.

Momsfradrag

På biler på gule plader har firmaet fuldt momsfradrag og på biler på hvide plader, har firmaet momsfradrag efter de særlige regler der gælder for biler på hvide plader.

På biler på hvide plader, beregnes momsfradraget ud fra registreringsafgiften og bilens alder. Når bilen er under 3 år gammel er momsfradraget 0,5% pr. måned og når bilen fylder 3 år falder momsfradraget til 0,25%. Andersen Leasing A/S beregner momsfradraget og oplyser dette til firmaet, således at det er enkelt at bogføre.

Der er ikke momsfradrag til privatpersoner – privatpersoner har derimod mulighed for at opnå et befordringsfradrag ved kørsel fra hjemmet til arbejdspladsen, efter de gældende regler.

Bilforsikring

Andersen Leasing A/S kan i samarbejde med Alm. Brand tilbyde attraktive forsikringsvilkår på alle deleleasingaftaler – kontakt os eventuelt på 88 77 55 77 og hør nærmere.

Brændstofaftale

Når der er indgået en aftale om deleleasing sørger Andersen Leasing A/S for at der udstedes et brændstofkort til SHELL eller Circle K – eller til begge – hvor vi har opnået gode rabatter.

Lovgivningen

Du kan læse afgørelser fra skatterådet her:

https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=121364 (SKM2001.255.LR)

https://www.skat.dk/skat.aspx?oId=1880051&vId=0 (SKM2010.147.SR)

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2279798 (SKM2018.594.SR)

https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1972365&vId=0&search=SKM2011.712

Hvordan kommer du i gang?

Det er enkelt – enten finder du din drømmebil, sender os et link til den sammen med det forventede kørselsbehov og fordelingen af dette, så udarbejder vi en leasingberegning der viser hvor meget du og firmaet kan spare ved at vælge deleleasing.

Du kan også fortælle os om din drømmebil, så gør vi alt for at finde den, og når den er fundet laver vi samme beregning til dig.